INSERTA UN ANUNCI

Actualitat

Bookmark and Share

PORTA OBERTA. Associació de persones amb malaltia mental i familiars

PORTA OBERTA. Associació de persones amb malaltia mental i familiars
08-01-2019
PORTA OBERTA. Associació de persones amb malaltia mental i familiars
 

 

 

SERVEIS ASSOCIACIÓ PORTA OBERTA:

 

- CLUB SOCIAL: És un programa de suport a la integració i inserciócomunitàriamitjançant el lleureadreçat a persones amb un problema de salut. És un servei especialitzat d'inclusió comunitària. Forma part de la Cartera de serveis socials i ens van atorgar el Mòdul A amb 30 places, actualment cobertes.

 

- SERVEI D'ATENCIÓ A LES FAMÍIES (SAF): És un espaid’acollidacomplementarials recursos de
la Xarxa de Salut mental on es facilita el coneixementdelsdiferentsserveis que ofereix la comunitat i on es
proporciona acompanyament integral i suport a les families. Un puntd’informació, orientació i assessorament per a famílies de persones amb un problema de Salut mental.

 

- FORMACIÓ A FAMÍLIES: és un curs de formació que busca maximitzar les competènciesdelsfamiliarsambl’objectiu que la seva contribución en el procés de recuperación de la persona amb un problema de salut mental siguimés positiva.CONTINGUT DEL
CURS
:


Mòdul I: Informació general sobre salut mental.

Mòdul II: La famíliacom a eina de suport.
Mòdul III: Estratègies per a la resolució de problemes.
Mòdul IV: Participació en recursos i serveis de la comunitat.

 

  • GRUP DE SUPORT PER A FAMILIARS:
  • Trobadesquinzenals de familiars per tractar temes diversos i oberts que interessin a les persones participants. Espaid’intercanvid’experiènciespersonals, sovintbasades en problemàtiques que sorgeixen a través de la cura d’un/a familiar amb un problema de salut mental. 

 

  •  
  • ESPAIS DE TROBADA:
  • Des de l’Associació realitzem diferents activitats pels associats de caire lúdic I recreatiu, amb l'objectiu de trencar l'aïllament habitual dels familiars de les persones amb un problema de salut mental i de les pròpies persones afectades, fomentant d'aquesta manera la vessant integradora de l'associació en la comunitat. Festa de la calçotada, sortida amb els familiars, celebració de la Castanyada, el berenar
    de Nadal…. 

 

  •  

 

  • ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ, DIFUSIÓ I INFORMACIÓ:

Realitzem una tasca  permanent d'informació I sensibilització comunitària, impulsant accions i estratègies per lluitar contra l'estigma i la discriminació. OBJECTIU: sensibilitzar i informar a la ciutadania en general, sobre els problemes de salut mental, les necessitats i mancances detectades que afecten a les persones que pateixen un problema de salut mental i a les seves famílies.


 

Participem en: Parc de Nadal, Mercat de Madal, Fira de Sant
Jordi, Firagost… Realitzemxerradesinformatives, projecteXerradespoble a poble, celebración
de la Setmana de la Salut Mental. 

1878 LES GRALLES
1877 LES GRALLES
1876 LES GRALLES
1875 LES GRALLES
1874 LES GRALLES
Funciona

Anunciat